حرف تو
بتااسپورت
  • به بهانه 22 اسفند روز گرامیداشت شهدا؛
    عده‌ای سرب و گلــــوله عده‌ای میلیاردهــا/ هردوتـا خوردنــد اما این کجــا و آن کجــا
شعر زیر به مناسبت ایام فاطمیه، سالروز شهادت فاطمه زهرا و دخت نبی اکرم توسط شاعر خوش ذوق کوثری سروده شده است.
به بهانه 22 اسفند روز گرامیداشت شهدا؛
عده‌ای سرب و گلــــوله عده‌ای میلیاردهــا/ هردوتـا خوردنــد اما این کجــا و آن کجــا
عذر میخواهم از همه سادات! روضه ،سنگین شده...کسی باید آبِ قندی به روضه خوان بدهد.
وطنیم عشق اودونو عالمه عونوان ائدرم/وصفینده دونیانی من دفتر و دیوان ائدرم
آل سعود
آل سعود بار دگر هم حیا نکرد / این صحنه ها بدید و شرم از خدا نکرد
گفتی بزرگ میشوم دردهایم را فراموش خواهم کرد اما امان از گذر زمان... درد دارم بیشتر از آنوقت ها بیشتر از روزی که به زور میخندیدم بیشتر از روزهایی که گریه هایم برای خیلی ها مبهم بود
عده ای سرب و گلوله، عده ای میلیــــــــــاردهـا هردو تا خوردند، اما این کجــــــا و آن کجــــــا؟ عده ای بر روی میــــــــــن و عده ای بر بال قــــو هر دو خوابیــدند، اما این کجــــــا و آن کجــــــا؟
به مناسبت لیالی قدر و…. زان وعده ای که کاسه ءچشمم پر آب شد مرغ دلم در آتـش حسرت کباب شد

نظرخواهی

ماهیت حقوقی و کیفری "فیش های حقوقی نامتعارف" چیست؟

ارسال مطلب/ثبت وبلاگ

شهرستان‌ها