آخرین ارسال ها

RSS

خدای من اجازه هست؟

وبگاه “اشکور نیوز” نوشت: خداونــــــــــدا!… اجازه هست در آغوش پرمهرت آرام بگیرم! ...

رازهای ۱۰۰۰ ساله شدن !
12822966514126269109

وبلاگ سیمای عاشورائیان نوشت: ۱- هر روز سبزیجات و هفته ‌ای یک بار گوشت ترجیح دارد. مصرف مواد گیاهی، میوه و سبزیجات با کاهش برو...

وبلاگ افسران سایبری دانشگاه محقق اردبیلی نوشت: خداوند در آیه ۶۰ سوره مبارکه غافر فرمودند: « اُدعُونی أستَجِب لَکُم » (مرا بخو... استجابت دعا…