بازنشر خبرها

اجتماعی

مردم از اينکه مجبورند به دليل اهمال و کم کاري مسئولان در تامين ابزارهاي فرهنگي ، بدون هيچ حق انتخابي از کالاهاي غير استاندارد و بزه خيزغربي استفاده کنند، ناراحت هستند؛ ابزارهايي که دربسياري از موارد با فرهنگ ما ناسازگار است.

شعر

به مناسبت لیالی قدر و…. زان وعده ای که کاسه ءچشمم پر آب شد مرغ دلم در آتـش حسرت کباب شد